Personnummer 4235
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1702-07-26
Kalldatum 1702-07-27
Kon M
Fornamn Nils
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Nilsson
Boendeadress Ekhult Norra
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Nils
FadernsEfternamn Nilsson
ModernsFornamn Johanna
ModernsEfternamn Larsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)