Personnummer 4236
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1702-09-06
Kalldatum 1702-09-07
Kon M
Fornamn Lars
Efternamn Larsson
NormeratFornamn Lars
NormeratEfternamn Larsson
Boendeadress Brånhult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Lars
FadernsEfternamn Simonsson
ModernsFornamn Sissela
ModernsEfternamn Svensdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)