Personnummer 4244
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1702-11-06
Kalldatum 1702-11-16
Kon K
Fornamn Kerstin
Efternamn Jonsdotter
NormeratFornamn Kerstin
NormeratEfternamn Jonsdotter
Boendeadress Skiphult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Jon
FadernsEfternamn Johansson
ModernsFornamn Kerstin Eriksdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)