Personnummer 4259
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1703-03-25
Kalldatum 1703-03-29
Kon K
Fornamn Inger
Efternamn Svensdotter
NormeratFornamn Inger
NormeratEfternamn Svensdotter
Boendeadress Ulvaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Sven
FadernsEfternamn Klemetsson
ModernsFornamn Ingrid Nilsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)