Personnummer 4262
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1703-04-26
Kalldatum 1703-05-03
Kon M
Fornamn Jakob
Efternamn Truvedsson
NormeratFornamn Jakob
NormeratEfternamn Truedsson
Boendeadress Flässeryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Truved
FadernsEfternamn Haraldsson
ModernsFornamn Kerstin
ModernsEfternamn Jacobsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)