Personnummer 4271
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1703-07-18
Kalldatum 1703-07-26
Kon M
Fornamn Jöns
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Jöns
NormeratEfternamn Svensson
Boendeadress Århult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Sven
FadernsEfternamn Tuvedsson
ModernsFornamn Lucia Tuvedsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)