Personnummer 4275
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1703-08-29
Kalldatum 1703-08-30
Kon M
Fornamn Jöns
Efternamn Larsson
NormeratFornamn Jöns
NormeratEfternamn Larsson
Boendeadress Ulvaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Lars
FadernsEfternamn Jönsson
ModernsFornamn Kerstin Nilsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)