Personnummer 4278
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1703-10-24
Kalldatum 1703-10-25
Kon M
Fornamn Måns
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Måns
NormeratEfternamn Nilsson
Boendeadress Oshult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Nils
FadernsEfternamn Larsson
ModernsFornamn Ingeborg Månsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)