Personnummer 4284 4417 4480 5467 6137 6209 6223 6264
Kalltyp Kyrkbok C Kyrkbok C Kyrkbok C Kyrkbok C Kyrkbok C Kyrkbok C Kyrkbok C Kyrkbok C
Fodelsedatum 1703-11-19 1708-02-26 1710-07-11
Kalldatum 1703-11-22 1708-03-01 1710-07-17 1711-01-29 1703-12-27 1709-02-28 1709-12-12 1711-06-11
Kon K K K K K K K K
Fornamn Gunnel Gunnel Gunnel Gunnel Gunnel Gunnel Gunnel Gunnel
Efternamn Håkansdotter Håkansdotter Håkansdotter Håkansdotter Håkansdotter Håkansdotter Håkansdotter Håkansdotter
NormeratFornamn Gunnel Gunnel Gunnel Gunnel Gunnel Gunnel Gunnel Gunnel
NormeratEfternamn Håkansdotter Håkansdotter Håkansdotter Håkansdotter Håkansdotter Håkansdotter Håkansdotter Håkansdotter
Boendeadress Sjöaryd Sjöaryd Skattegård Haghult Västra Haghult Västra Sjöaryd Haghult Västra Hannabad Århult Östra Ng
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd Markaryd
FadernsFornamn Håkan Håkan Håkan
FadernsEfternamn Månsson Månsson Håkansson
ModernsFornamn Elsa Nilsdotter Elsa Nilsdotter Britta
Kalla1 arkiv C:1 arkiv C:1 arkiv C:1 Släktforskare (Curt P.) arkiv C:1 arkiv C:1 arkiv C:1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.) Släktforskare (Curt P.) Släktforskare (Curt P.) arkiv C:1 Släktforskare (Curt P.) Släktforskare (Curt P.) Släktforskare (Curt P.) Släktforskare (Curt P.)
FadernsTitel Ryttare
ModernsEfternamn Bengtsdotetr
Doddatum 1711-01-24 1703-12-00 1709-02-21 1709-12-05 1711-06-06
Titel Barnet Änkan hustru Änkan hustru Änkan hustru
Dodadress Haghult Västra Sjöaryd Haghult Västra Hannabad Århult Östra Ng
Dodforsamling Markaryd Markaryd Markaryd Markaryd Markaryd
Ovrigt1 född förledet år (från dödsdatumet räknat) Ärlig och hederlig änka Ärlig, gudfruktig och hederlig dannekvinna Gammal ärlig änka
VeckorVidDod 28 3
DagarVidDod 1 5
ArVidDod 85 66 60.25