Personnummer 4294
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1704-03-02
Kalldatum 1704-03-06
Kon K
Fornamn Bengta
Efternamn Larsdotter
NormeratFornamn Bengta
NormeratEfternamn Larsdotter
Boendeadress Brånhult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Lars
FadernsEfternamn Simonsson
ModernsFornamn Sissela
ModernsEfternamn Svensdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)