Personnummer 4297
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1704-03-24
Kalldatum 1704-03-27
Kon K
Fornamn Lucia
Efternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Lucia
NormeratEfternamn Nilsdotter
Boendeadress Tånneryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Nils
FadernsEfternamn Bengtsson
ModernsFornamn Ingeborg Nilsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)