Personnummer 4302
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1704-05-01
Kalldatum 1704-05-08
Kon K
Fornamn Gunnel
Efternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Gunnel
NormeratEfternamn Nilsdotter
Boendeadress Högaholma
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Nils
FadernsEfternamn (Persson [står enbart "Nils"])
ModernsFornamn Lucia Trulsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)