Personnummer 4302
Källtyp Markaryd C:1
Födelsedatum 1704-05-01
Källdatum 1704-05-08
Kön K
Förnamn Gunnel
Patronymikon Nilsdotter
Normerat förnamn Gunnel
Efternamn Nilsdotter
Boendeadress Högaholma
Födelseförsamling/-län/-landskap Markaryd
Faderns förnamn Nils
Moderns förnamn Lucia
Moderns efternamn Trulsdotter
Kommentar (om mantalslängd/jordebok: husfader) Faderns efternamn: Persson [står enbart "Nils"]
Källtyp spec Markaryd C:1
Forskare Curt P.
Källa 1 Markaryd C:1