Personnummer 4305
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1704-05-25
Kalldatum 1704-05-29
Kon M
Fornamn Lars
Efternamn Jonsson
NormeratFornamn Lars
NormeratEfternamn Jonsson
Boendeadress Skiphult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Jon
FadernsEfternamn Johansson
ModernsFornamn Kerstin Eriksdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)