Personnummer 4318
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1704-12-12
Kalldatum 1704-12-18
Kon K
Fornamn Kristina
Efternamn Gabrielsdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Gabrielsdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Gabriel
FadernsEfternamn Ekman
ModernsFornamn Gunnel Jönsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)