Personnummer 4330
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1705-04-04
Kalldatum 1705-04-09
Kon M
Fornamn Anders
Efternamn Larsson
NormeratFornamn Anders
NormeratEfternamn Larsson
Boendeadress Flässeryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Lars
FadernsEfternamn Nilsson
ModernsFornamn Elsa
ModernsEfternamn Bengtsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)