Personnummer 4336
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1705-07-25
Kalldatum 1705-07-30
Kon K
Fornamn Kerstin
Efternamn Håkansdotter
NormeratFornamn Kerstin
NormeratEfternamn Håkansdotter
Boendeadress Sjöaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsTitel Sventjänaren
FadernsFornamn Håkan
FadernsEfternamn Månsson
ModernsFornamn Elsa Nilsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)