Personnummer 4354
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1706-02-25
Kalldatum 1706-02-25
Kon M
Fornamn Sven
Efternamn Larsson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Larsson
Boendeadress Haghult Västra
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Lars
FadernsEfternamn Persson
ModernsFornamn Bengta
ModernsEfternamn Jönsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)