Personnummer 4360
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1706-03-29
Kalldatum 1706-04-01
Kon M
Fornamn Nils
Efternamn Haraldsson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Haraldsson
Boendeadress Högaholma
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Harald
FadernsEfternamn Håkansson
ModernsFornamn Anna Eskilsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)