Personnummer 4364
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1706-05-15
Kalldatum 1706-05-20
Kon K
Fornamn Estrid
Efternamn Andersdotter
NormeratFornamn Estrid
NormeratEfternamn Andersdotter
Boendeadress Tuthult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Anders
FadernsEfternamn Persson
ModernsFornamn Kerstin Persdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)