Personnummer 4373
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1706-11-14
Kalldatum 1706-11-18
Kon K
Fornamn Kerstin
Efternamn Larsdotter
NormeratFornamn Kerstin
NormeratEfternamn Larsdotter
Boendeadress Ängabäck
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Lars
FadernsEfternamn Persson
ModernsFornamn Kerstin Simonsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)