Personnummer 438 484 784
Kalltyp SDB SDB SDB
Fodelsedatum 1856-02-06 1855-05-16 1847-06-24
Doddatum 1926-01-18 1920-01-01 1913-01-11
Kalldatum 2017-00-00 2017-00-00 2017-00-00
Kon K K K
Civilstand ogift ogift gift
Fornamn Johanna Kristina Johanna Kristina Johanna Kristina
Efternamn Johansdotter Johansdotter Johansdotter
NormeratFornamn Johanna Kristina Johanna Kristina Johanna Kristina
NormeratEfternamn Johansdotter Johansdotter Johansdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd Markaryd
Dodadress Ulvaryd Ög Åmot Skattegård Misterhult Mg, Högelid
Dodforsamling Markaryd Markaryd Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013 Sveriges dödbok 6 1901-2013 Sveriges dödbok 6 1901-2013
DatumAndratCivilstand 1885-03-21