Personnummer 4384
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1707-03-11
Kalldatum 1707-03-17
Kon K
Fornamn Ingeborg
Efternamn Larsdotter
NormeratFornamn Ingeborg
NormeratEfternamn Larsdotter
Boendeadress Trälora
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Lars
FadernsEfternamn Månsson
ModernsFornamn Gunnel Larsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)