Personnummer 4388
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1707-07-00
Kalldatum 1707-07-21
Kon M
Fornamn Daniel
Efternamn Jakobsson
NormeratFornamn Daniel
NormeratEfternamn Jakobsson
Boendeadress Åmot
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Jakob
FadernsEfternamn Schatelovius
ModernsFornamn Matia Montelia
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)