Personnummer 4389
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1707-07-09
Kalldatum 1707-07-14
Kon M
Fornamn Per
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Per
NormeratEfternamn Nilsson
Boendeadress Exhult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Nils
FadernsEfternamn Ebbesson
ModernsFornamn Kerstin
ModernsEfternamn Persdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)