Personnummer 4398
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1707-09-30
Kalldatum 1707-10-06
Kon M
Fornamn Per
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Per
NormeratEfternamn Nilsson
Boendeadress Tånneryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Nils
FadernsEfternamn Bengtsson
ModernsFornamn Ingeborg Nilsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)