Personnummer 4399
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1707-10-08
Kalldatum 1707-10-13
Kon K
Fornamn Elin
Efternamn Svensdotter
NormeratFornamn Elin
NormeratEfternamn Svensdotter
Boendeadress Tormansbygd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Sven
FadernsEfternamn Torkelsson
ModernsFornamn Kerstin Bengtsdotter
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)