Personnummer 4836
Kalltyp Markaryd hfl
Fodelsedatum 1739-02-05
Kalldatum 1770-00-00
Kon K
Fornamn Elin
Efternamn Johansdotter
NormeratFornamn Elin
NormeratEfternamn Johansdotter
Boendeadress Bråthult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Johan
FadernsEfternamn Nilsson
ModernsFornamn Anna
ModernsEfternamn Persdotter
Ovrigt1 Gift med Nils Svensson o Bor i Hulebäck 1770-
Kalla1 Husförhör Markaryd-G-AI-1-1770-9999-Bild-17-Sida-17
Kalla2 HFL
Kalla3 Släktforskare (Curt P.)