Personnummer 4838
Kalltyp Markaryd hfl
Fodelsedatum 1739-08-23
Kalldatum 1770-00-00
Kon M
Fornamn Per
Efternamn Johansson
NormeratFornamn Per
NormeratEfternamn Johansson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Johan
Ovrigt1 Gift med Sarar Gunnesdotter bor i Flässeryd 1770-
Kalla1 Markaryd-G-AI-1-1770-9999-Bild-10-Sida-3
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)