Personnummer 4946
Kalltyp Markaryd hfl
Fodelsedatum 1750-12-20
Kalldatum 1770-00-00
Kon M
Fornamn Sven
Efternamn Johansson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Johansson
Boendeadress Flässeryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Johan
FadernsEfternamn Svensson
ModernsFornamn Elsa
ModernsEfternamn Andersdotter
Kalla1 Markaryd-G-AI-1-1770-9999-Bild-10-Sida-3
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)