Personnummer 5124 5156 5174 5486 5503 5520
Kalltyp arkiv LIa:1 arkiv LIa:1 arkiv LIa:1 arkiv LIa:1 arkiv LIa:1 arkiv LIa:1
Fodelsedatum 1763-05-00 1765-03-00 1766-10-00
Kalldatum 1763-05-08 1765-03-24 1766-10-21 1763-08-07 1765-06-30 1767-02-22
Kon M M M M M M
Titel Barn Barn Barn Barn Barn
Efternamn Gunnesson Gunnesson Gunnesson Gunnesson Gunnesson Gunnesson
NormeratEfternamn Gunnesson Gunnesson Gunnesson Gunnesson Gunnesson Gunnesson
Boendeadress Harpholma Harpholma Harpholma
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd Markaryd
FadernsFornamn Gunne Gunne Gunne Gunne Gunne Gunne
FadernsEfternamn Persson Persson Persson Persson Persson Persson
ModernsFornamn Ingeborg Ingeborg Ingeborg
ModernsEfternamn Persdotter Persdotter Persdotter
Kalla1 arkiv LIa:1 arkiv LIa:1 arkiv LIa:1 arkiv LIa:1 arkiv LIa:1 arkiv LIa:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.) Släktforskare (Curt P.) Släktforskare (Curt P.) Släktforskare (Curt P.) Släktforskare (Curt P.) Släktforskare (Curt P.)
Doddatum 1763-08-00 1765-06-00 1767-02-00
Dodadress Harpholma Harpholma Harpholma
Dodforsamling Markaryd Markaryd Markaryd
ManaderVidDod 3 mån 3 mån 4 mån