Personnummer 5281
Kalltyp arkiv LIa:1
Fodelsedatum 1774-06-00
Kalldatum 1774-06-05
Kon M
Efternamn Persson
NormeratEfternamn Persson
Boendeadress Harpholma
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Per
FadernsEfternamn Eriksson
ModernsFornamn Gunilla
ModernsEfternamn Jönsdotter
Kalla1 arkiv LIa:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)