Personnummer 5415 7959 7959 7959 8854
Kalltyp Kyrkbok C Mantalslängd 1768 Mantalslängd 1770 Mantalslängd 1765 Mantalslängd 1764
Fodelsedatum 1696-00-00
Doddatum 1699-12-00
Kalldatum 1699-12-31 1768-00-00 1770-00-00 1765-00-00 1764-00-00
Kon M m m m m
Civilstand barn gift gift gift ogift
Fornamn Nils Nils Nils Nils Nils
Efternamn Jacobsson Jacobsson Jacobsson Jacobsson
NormeratFornamn Nils Nils Nils Nils Nils
NormeratEfternamn Jakobsson Jakobsson Jakobsson Jakobsson
Boendeadress Flässeryd Ulvaryd Ög Ulvaryd Ög Ulvaryd Ög Ulvaryd Ög
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Flässeryd
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 " 4 åhr en månad ringare lefwat"
ArVidDod 3
ManaderVidDod 11
Kalla1 Släktforskare (Curt P.) Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/75 (1768), bildid: A0001550_00240, sida 235 (första sidan) Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/77 (1770), bildid: A0001552_00252 (1:a sidan) Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/72 (1765), bildid: A0001547_00309, sida 298 (första sidan) Mantalslängder 1642-1820 Kronobergs län, SE/RA/55203/55203.06/71 (1764), bildid: A0001546_00294, sida 287 (första sidan)
Kalla2 Markaryd (G) C:1 (1688-1716) Bild 77 / sid 141 (AID: v30466.b77.s141, NAD: SE/VALA/00245)
Titel Hemmansägare Hemmansägare Hemmansägare son
AttGora eller 7960
FadernsTitel Hemmansägare
FadernsFornamn Jacob
FadernsEfternamn Larsson