Personnummer 5422 5937 6133
Kalltyp Kyrkbok C Kyrkbok C Kyrkbok C
Fodelsedatum 1703-00-00
Kalldatum 1703-10-11 1696-04-19 1703-11-08
Kon M M M
Fornamn Germund Germund Germund
Efternamn Nilsson Nilsson Nilsson
NormeratFornamn Germund Germund Germund
NormeratEfternamn Nilsson Nilsson Nilsson
Boendeadress Århult Århult Århult
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd Markaryd Markaryd
FadernsFornamn Nils
FadernsEfternamn Germundsson
ModernsFornamn Anna Arvidsdotter
Kalla1 Släktforskare (Curt P.) arkiv C:1 arkiv C:1
Kalla2 arkiv C:1 Släktforskare (Curt P.) Släktforskare (Curt P.)
Doddatum 1696-04-00 1703-11-00
Dodadress Århult Århult
Ovrigt1 Danneman
ArVidDod 63
VeckorVidDod 3
DagarVidDod 5