Personnummer 5434
Kalltyp Kyrkbok C
Fodelsedatum 1709-04-21
Doddatum 1709-04-21
Kalldatum 1709-04-25
Kon M
Titel Dödfött piltebarn till
Fornamn Sven
Efternamn Persson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Persson
Boendeadress Ängabäck
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ängabäck
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 dödfödd
Kalla1 Släktforskare (Curt P.)
Kalla2 arkiv C:1