Personnummer 5870
Kalltyp Kyrkbok C
Doddatum 1693-12-00
Kalldatum 1693-12-31
Kon K
Titel Änkan
Fornamn Gunnel
Efternamn Jönsdotter
NormeratFornamn Gunnel
NormeratEfternamn Jönsdotter
Boendeadress Hylte
Dodadress Hylte
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 Mycket fattig
ArVidDod 61
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)