Personnummer 5873
Kalltyp Kyrkbok C
Doddatum 1693-12-00
Kalldatum 1693-12-17
Kon K
Fornamn Kerstin
Efternamn Johansdotter
NormeratFornamn Kerstin
NormeratEfternamn Johansdotter
Ovrigt1 Tiggare
ArVidDod 75
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)