Personnummer 6039
Kalltyp Kyrkbok C
Doddatum 1700-02-00
Kalldatum 1700-02-00
Kon K
Fornamn Kerstin
Efternamn Månsdotter
NormeratFornamn Kerstin
NormeratEfternamn Månsdotter
Boendeadress Tånneryd
Dodadress Tånneryd
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 Tiggare
Ovrigt2 Ingen titel angiven
ArVidDod 84
ManaderVidDod 2
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)