Personnummer 6165
Kalltyp Kyrkbok C
Doddatum 1705-04-00
Kalldatum 1705-04-30
Kon M
Fornamn Nils
Efternamn Persson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Persson
Boendeadress Misterhult
Dodadress Misterhult
Ovrigt1 Ärlig och hederlig danneman
ArVidDod 67
Kalla1 arkiv C:1
Kalla2 Släktforskare (Curt P.)