Personnummer 64 562
Kalltyp SDB SDB
Fodelsedatum 1850-11-16 1853-04-26
Doddatum 1912-12-16 1904-05-15
Kalldatum 2017-00-00 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1891-12-31
Kon M M
Civilstand gift ogift
Fornamn Nils Peter Nils Peter
Efternamn Johannesson Johannesson
NormeratFornamn Nils Peter Nils Peter
NormeratEfternamn Johannesson Johannesson
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodadress Ulvaryd Vg Åmot Fattiggård
Dodforsamling Markaryd Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013 Sveriges dödbok 6 1901-2013