Personnummer 645 684
Kalltyp SDB SDB
Fodelsedatum 1851-05-01 1850-09-25
Doddatum 1936-12-15 1928-04-14
Kalldatum 2017-00-00 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1903-11-11 1913-10-28
Kon K K
Civilstand änk. änk.
Fornamn Kristina Kristina
Efternamn Jonasson Jonasson
TidigareEfternamn Svensson Johannesdotter
NormeratFornamn Kristina Kristina
NormeratEfternamn Jonasson Jonasson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodadress Hammar 10 Boda
Dodforsamling Nosaby (L) Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013 Sveriges dödbok 6 1901-2013