Personnummer 675 675
Kalltyp SDB Soldatregistret
Fodelsedatum 1850-07-27 1850-00-00
Doddatum 1941-03-21 1941-00-00
Kalldatum 2017-00-00 2020-00-00
DatumAndratCivilstand 1930-12-08
Kon M M
Civilstand änk.
Fornamn Nils Peter Nils Peter
Efternamn Engblom Engblom
NormeratFornamn Nils Peter Nils Peter
NormeratEfternamn Engblom Engblom
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 Å församlingen skriven Rote Ängabäck 65, Kronobergs regemente, Södra Sunnerbo kompani. Torpnummer: KR-06-0753
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013 Centrala soldatregistret
Titel Soldat
Boendeadress Ängabäck
Ovrigt2 Antagen 1870, avsked 1877
Kalla2 Aktnummer: KR-06-0753-1870