Personnummer 6812
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1842-09-00
Doddatum 1860-10-13
Kalldatum 2017-00-00
Kon M
Civilstand ogift
Fornamn Gunne
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Gunne
NormeratEfternamn Nilsson
Dodadress Hylte Brogård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SDB7