Personnummer 6820
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1850-04-13
Doddatum 1889-05-20
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1883-12-28
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Johannes
Efternamn Persson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Persson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Drakaryd
Dodforsamling Hånger (Jönköpings län)
Kalla1 SDB