Personnummer 6827 7303
Kalltyp SDB SDB
Fodelsedatum 1857-03-00 1858-11-17
Doddatum 1860-01-12 1874-07-04
Kalldatum 2017-00-00 2017-00-00
Kon K K
Civilstand ogift ogift
Fornamn Johanna Maria Johanna Maria
Efternamn Johannisdotter Johannisdotter
NormeratFornamn Johanna Maria Johanna Maria
NormeratEfternamn Johannesdotter Johannesdotter
Dodadress Gällareböke Holma
Dodforsamling Markaryd Markaryd
Kalla1 SDB7 Sveriges dödbok 7 1860-2016
Titel Flicka
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd