Personnummer 7042
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1803-09-05
Doddatum 1879-05-19
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1831-09-16
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Johanna
Efternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Nilsdotter
Dodadress Konga fattighus
Dodforsamling Konga (M)
Kalla1 Sveriges dödbok 7 1860-2016