Personnummer 7044 7044
Kalltyp SDB Soldatregistret
Fodelsedatum 1816-11-21 1816-00-00
Doddatum 1879-08-29 1879-00-00
Kalldatum 2017-00-00 2020-00-00
DatumAndratCivilstand 1862-06-24
Kon M M
Civilstand gift
Fornamn Carl Carl
Efternamn Andersson Djerf Djerf
NormeratFornamn Karl Karl
NormeratEfternamn Andersson Djerf Djerf
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Gällareböke Ög
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 SDB Centrala soldatregistret
Titel Soldat
Boendeadress Ekhult
Ovrigt1 Rote Ekhult 52, Kronobergs regemente, Södra Sunnerbo kompani. Torpnummer: KR-06-0740
Ovrigt2 Antagen 1849, avsked 1851
Kalla2 Aktnummer: KR-06-0740-1849