Personnummer 7126
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1810-04-06
Doddatum 1888-07-24
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1834-02-16
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Johanna
Efternamn Persdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Persdotter
Dodadress Loshult 7
Dodforsamling Loshult (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 7 1860-2016