Personnummer 7184
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1818-05-11
Doddatum 1896-11-28
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1879-10-23
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Helena
Efternamn Andersdotter
NormeratFornamn Helena
NormeratEfternamn Andersdotter
Dodadress Kilhult
Dodforsamling Skånes-Fagerhult (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 7 1860-2016