Personnummer 7188
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1824-10-25
Doddatum 1897-02-05
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1881-06-08
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Johanna
Efternamn Andersdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Andersdotter
Dodadress Bökholm
Dodforsamling Vittsjö (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 7 1860-2016