Personnummer 7219
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1841-03-12
Doddatum 1882-04-02
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1860-07-07
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Johanna
Efternamn Johannesdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Johannesdotter
Dodadress Hannabad Landbogård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 7 1860-2016